Template:PD-AZ-exempt/az

From Commons Archive
Jump to navigation Jump to search
Public domain Azərbaycan Respublikasının "Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar haqqında" 5 iyun 1996-cı il tarixli, 115-IQ №-li Qanununa görə bu məhsul Müəlliflik hüququ obyekti deyil; bu şəkil bütün dünyada İctimai varidat kimi qəbul olunur.

Maddə 5. Müəlliflik hüququnun obyekti

3. Müəlliflik hüququ ilə qorunma öz-özlüyündə ideyalara, proseslərə, işləmə metodlarına və ya riyazi konsepsiyalara deyil, ifadə formasına şamil edilir.

Maddə 7. Müəlliflik hüququ ilə qorunmayan obyektlər

Aşağıdakılar müəlliflik hüququnun obyektləri deyildir
a) rəsmi sənədlər (qanunlar, məhkəmə qərarları, qanunvericilik, inzibati və məhkəmə xarakterli digər mətnlər), həmçinin onların rəsmi tərcümələri;
б) dövlət rəmzləri və nişanları (bayraqlar, gerblər, himnlər, ordenlər, pul nişanları, digər dövlət rəmzləri və nişanları);
в) xalq yaradıcılığı (folklor) nümunələri;
г) günün yenilikləri, müxtəlif hadisə və faktlar barədə informasiya xarakterli məlumatlar.

Комментарий: согласно межгосударственным и международным соглашениям Азербайджан является правопреемником Азербайджанской Демократической Республики и Азербайджанской Советской Социалистической Республики; поэтому данный шаблон-лицензия может быть применён и для официальных символов и документов АДР и Азербайджанской ССР.

Внимание: этот шаблон-лицензия не может быть применён к проектам официальных символов и документов, которые могут охраняться авторским правом.

Emblem of Azerbaijan.svg

azərbaycanca | English | македонски | русский | +/−

DİQQƏT: Lütfən bu şablonu birbaşa istifadə etməyin! Bu yalnız tərcümə üçündür. Bunun yerinə {{PD-AZ-exempt}} istifadə edin!

NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{PD-AZ-exempt}} instead!